Tannhelse i partiprogrammene

Mandag 11. september er det igjen tid for å gjøre sin borgerplikt, nemlig å avgi stemme ved valget til nytt Storting for perioden 2017 – 2021. I den anledning har president i NTF, Camilla Hansen Steinum, gjort en gjennomgang av tannhelse i partiprogrammene.

Hva mener partiene om tannhelse? Har partiene noen særlige prioriteringer? Og er det programfestet hvem man mener bør ha ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten?

Avslutningsvis har Camilla Hansen Steinum , oppsummert sine tanker om politikken og NTFs syn på veien videre.

Les mer i tannlegetidende.no