Prisliste

Diverse Stykkpris Timepris
Undersøkelse med to rntg.bilder, grundig puss og rens. 30-40min. 1360
Puss og rens i egen behandlingsseanse 2720
Profylakse, utredning, søknad o.l. 2720
Røntgenbilde 125
Bedøvelse, første injeksjon 170
Bedøvelse utover første injeksjon 135
Hygienetiltak pr. behandling 135

Fyllinger
Plastfylling, 1 flate 1050
Plastfylling, 2 flater 1400
Plastfylling, 3 flater 1850
Plastfylling, 4 flater eller mer 2200
Glassionomer, 1 flate 1050
Midlertidig fylling 435
Trinnvis ekskavering 2720

Fast protetikk
Krone (MK/helkeramisk) inkludert teknikerarbeid 6500/6700
Bropilar inkl. tekniker 6500
Broledd inkl. tekniker 6500
Stiftkonus inkl. tekniker 2935
Porselensinnlegg ekskl. tekniker  6500
Fasetter (porselensfasader på fortenner) inkludert tekniker  6500

Avtagbar protetikk
Helprotese pr. kjeve 9500
Partiellprotese pr.kjeve inkl. tekniker ca. pris avhengig av type komponenter 10340
Partiell trådklammerprotese pr. kjeve inkl. tekniker 8455

Endodonti
(rotfyllingsbehandling)
Kavumprepp og eugenolpellet, egen behandlingsseanse 765
Rotfylling én kanal, ekskl. toppfylling 3300-4250
Rotfylling 3 – 4 kanaler, ekskl. toppfylling 4250-5335

Ekstraksjon/kirurgisk behandling
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 1085
Ytterligere ukomplisert eks. i samme seanse 880
Komplisert eks./kirurgisk fjernelse av tann 1980
Etterkontroll, egen seanse 330
Annen kirurgisk behandling 2720
Kirurgisk oppdekking 415

Behandling av TMD
(dysfunskjon av kjevemuskulatur og -ledd)
Behandling og utredning 2720
Stabiliseringskinne inkl. tekniker 5485

Periodonti
(behandling av tannkjøttsykdom)Refusjonsberettiget. Ref
Informasjon og instruksjon i egenomsorg 2720
Depurasjon pr. kvadrant 2720
Vedlikeholdsbehandling 2720
Estetisk tannpleie
Blekeskinner begge kjever inkludert fire sprøyter blekegel
Blekeskinne, pr. kjeve
Blekegel pr. sprøyte 258