Informasjon til pasienter om Coronavirus og behandling i denne perioden.

Etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet utfører vi nå bare helt nødvendig akutt behandling. Timer som kan utsettet vil bli avlyst inntil videre og pasientene vil bli kontaktet igjen når vi er i vanlig drift igjen. Ved spørsmål ta kontakt på mail post@fagerborgtannklinikk.no eller tlf: 22462970

For ytterligere informasjon gå inn på Folkehelseinstituttes sider.