Henvisningsretten til spesialhelsetjenesten trer i kraft 1. juli.

I dag, 1. juli, endres regelverket slik at tannleger skal kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten. Pasientene slipper dermed å måtte oppsøke fastlege og/eller ta andre omveier fram til rett behandlingsinstans.

Endringen i forskriften ble kunngjort 26.06 og trer i kraft i dag, 01.07.2015. Dette er en seier for tannlegene og en sak NTF har jobbet for i årevis!

Forskriftens §2 lyder nå:
«Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor vedkommende sykehus for at godtgjørelse ytes, og for at egenandel etter denne forskriften skal kunne kreves.»

Les mer på Tannlegeforeningen.no