Tannlege på hjul, Kirkens bymisjon.

Les om Kirkens Bymisjons prosjekt Tannlege på hjul. Et mobilt tannhelsetilbud for papirløse, rusmisbrukere og andre sårbare grupper.

PERSONLIG ENGASJEMENT: Prosjektleder for Tannlege på hjul, Wojoud Mejalli, tar med seg et sterkt personlig engasjement inn i jobben. Hun er utdannet tannlege og journalist fra Jemen og Norge, og er opptatt av å formidle hvor viktig det er å gi hjelp til dem som ikke går til tannlegen.

Smitteverntiltak i forbindelse med Corona.

Fagerborg Tannklinikk følger nøye den nye smitteveilederen for helsevirksomheter med en-til-en kontakt og vi praktiserer strenge smitteverntiltak. Pasienten må også følge veiledning om håndhygiene og unngå lang oppholdstid på venterommet. Ring eller send e-post for å komme i kontakt med oss for bestilling av time, unngå å møte opp for dette. Pasienter med det minste tegn til luftveisinfeksjon skal ikke møte opp på klinikken, heller ikke de med mistanke om eller bekreftet smitte. Disse skal behandles i egne beredskapsklinikker. Se informasjonsplakat fra tannlegeforeningen.

For ytterligere informasjon gå inn på Folkehelseinstituttes sider.

Forskning fra odontologisk fakultet kan gi blinde synet tilbake

Ved å dyrke stamceller fra vev hentet ut fra munnslimhinnen har forskere ved Odontologisk faktultet ved UiO funnet en mulig behandlingsmetode for blinde med lidelsen limbal stamcellesvikt.

– Ikke bare kan behandlingen gi disse blinde synet tilbake, men pasientene med denne type blindhet kan også få slippe å leve med betydelige smerter, forteller øyelege og førsteamanuensis Tor Paaske Utheim ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) til forskning.no– I dag dyrkes munnhuleceller for behandling av blindhet i noen få spesialiserte sentre i verden. Ved å forske på de best mulige betingelsene for å lagre og transportere det dyrkede vevet, vil vi kunne gjøre behandlingsmetoden tilgjengelig på verdensbasis og ikke bare nær dyrkningssentrene, forteller doktorgradsstipendiat Rakibul Islam ved Det odontologiske fakultet ved UiO.

Les mer om forskningsprosjektet på www.forskning.no

Henvisningsretten til spesialhelsetjenesten trer i kraft 1. juli.

I dag, 1. juli, endres regelverket slik at tannleger skal kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten. Pasientene slipper dermed å måtte oppsøke fastlege og/eller ta andre omveier fram til rett behandlingsinstans.

Endringen i forskriften ble kunngjort 26.06 og trer i kraft i dag, 01.07.2015. Dette er en seier for tannlegene og en sak NTF har jobbet for i årevis!

Forskriftens §2 lyder nå:
«Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor vedkommende sykehus for at godtgjørelse ytes, og for at egenandel etter denne forskriften skal kunne kreves.»

Les mer på Tannlegeforeningen.no

Bakterier trives på tannbørsten

Tannbørsten blir full av bakterier – uansett hvor ren og pen du holder den, skriver nettstedet til Det odontologiske fakultet i Oslo.

At tarmbakterier kan forville seg bort på tannbørsten du rengjør munnen med hver morgen og kveld, er ikke en tanke som slår de fleste. Men det kan skje.